HOE WERKT VENTILATIE ?

Ventilatie op zich is vrij eenvoudig. We vervangen vervuilde, gebruikte binnen lucht door verse, schone buitenlucht. Vroeger gebeurde ventilatie vanzelf door deuren, ramen, kieren en spleten in muren en daken. Maar omdat we meer en beter isoleren moeten we ventilatie zelf gaan regelen. Anders komt er in huis een ongezond en vochtig klimaat. Ventilatie gebeurt hoofdzakelijk door twee ventilatiesystemen. Systeem C en Systeem D.

Hoe werkt ventilatie bij systeem C

Bij een ventilatiesysteem C wordt verse lucht naar binnen gezogen via roosters in ramen of muren. De gebruikte binnen lucht wordt mechanisch afgevoerd. De toevoer van verse lucht via roosters gebeurt in de droge ruimtes. Hiermee bedoelt men in de leefruimtes, slaapkamers en bureaus.

De meest voorkomende roosters zijn zelfregelend. Roosters die je zelf handmatig opent of sluit komen minder voor. De afvoer van vervuilde of gebruikte binnen lucht gebeurt mechanisch via luchtroostertjes in natte ruimtes. Met een natte ruimte bedoelt men keuken, badkamer, toilet, wasplaats…

Hoe werkt ventilatie bij systeem D

Bij een ventilatiesysteem D gebeurt de aanvoer van verse buitenlucht en de afvoer van gebruikte binnen lucht volledig mechanisch door 2 ventilatoren. Hier komen dus geen roosters in muren of ramen aan te pas. De verse buitenlucht wordt buiten aangezogen via ventielen. Deze bevinden zich op het dak of in de muur. Ook hier komt de verse buitenlucht terecht in de droge ruimtes zoals leefruimtes, slaapkamers en bureaus.

Ook de gebruikte binnen lucht in de natte ruimtes verdwijnt via ventielen. Een systeem D voert dus op volledig mechanisch wijze de gebruikte binnen lucht af en zuigt volledig mechanisch verse buitenlucht aan. Om deze reden wordt een systeem D ook wel balansventilatie genoemd.

D Systeem met warmte recuperatie

De afgevoerde lucht die van binnen naar buiten wordt afgezogen is doorgaans veel warmer dan buitenlucht die binnenkomt. De ventilatiesystemen D geven de warmte van deze afgezogen binnen lucht af aan de aangezogen buiten lucht. Zo is het verlies van warmte tot een minimum beperkt.

< Terug