ONDERHOUD VAN VENTILATIE

Systeem C

Bij een ventilatiesysteem C wordt de verse buitenlucht aangevoerd via roosters in muren of ramen. Hier stapelt zich vuil op dat de bewoner moet reinigen. Wanneer die roosters in schrijnwerk zitten, dan kan dit een intensieve en zware klus worden.

Ook de ventielen in de natte ruimtes moet je op regelmatige basis kuisen.

In een systeem C zit geen luchtfilter die vuil of stof tegenhoudt. Hierdoor is de ventilator die in de ventilatie unit zit, helemaal onbeschermd. U moet de ventilator dus op regelmatige tijdstippen onderhouden.

Door een gebrek aan een filter vervuilt de ventilator in een systeem C dus sneller. Hierdoor gaat hij meer moeite doen om rond te draaien wat resulteert in meer verbruik van elektriciteit.

Systeem D

Bij een ventilatiesysteem D wordt de buitenlucht en binnen lucht mechanisch aangezogen en afgevoerd. Filters houden stof en vuil tegen zodat de ventilatiecapaciteit van je systeem D hoog blijft.

De luchtfilters zijn eenvoudig te reinigen. Dit dient te gebeuren om de 3 maanden. Met de stofzuiger is dit een werk van pakweg 1 minuutje. Als je de filter aan de toevoerzijde regelmatig reinigt en vervangt wanneer nodig, dan blijven je toevoerkanalen proper.

Hs-Group bvba adviseert om het kanalennet een eerste keer te laten nakijken – dat betekent niet automatisch reinigen – na acht jaar. De elektrostatische luchtfilter dient slechts om de 15 à 18 maanden vervangen te worden

Samengevat

Zowel systeem C als systeem D hebben op regelmatige tijdstippen onderhoud nodig.

< Terug